Dom Sióstr Boromeuszek w Pszczynie jest filią Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, gdzie Przełożoną Generalną jest Matka Maria Ezechiela  – Wanda Ściskała (2008r.).

Strona Sióstr Boromeuszek: http://www.boromeuszki.org.pl/

W czerwcu 2007 roku odbyły się uroczystości 140-lecia pobytu Sióstr w Pszczynie.

Do Pszczyny siostry przybyły w lutym 1867r. z Nysy. Były nauczycielkami szkoły ludowej oraz pielęgnowały chorych poza domem. Swój czas Siostry całkowicie poświęcały dzieciom, które uczyły podstawowych zasad życia codziennego. Młodzież, szczególnie żeńska uczyła się robót ręcznych i gospodarstwa domowego. Swoją szlachetną postawą dawały wzór pięknego życia chrześcijańskiego.

Aż do roku 1892 opiekowały się sierotami w swoim domu. Sierociniec później został przekształcony na Katolicki Dom Starców i w 1902 roku do zakładu przybyli pierwsi pensjonariusze. Na samym początku posiadał 9 miejsc dla pensjonariuszy. Podczas I wojny światowej Siostry zajmowały się pielęgnowaniem chorych żołnierzy.

W 1936 roku konwent Sióstr liczył osiem sióstr. Siostry pielęgnowały starców, udzielały nauki robót ręcznych, prowadziły przedszkole i pielęgnowały chorych poza domem. Prowadziły równocześnie gospodarstwo, z którego dochody przeznaczały na utrzymanie podopiecznych.

Gdy w 1939r. wybuchła II wojna światowa, dwie siostry otrzymały wezwanie do wojska, aby pielęgnować chorych żołnierzy. Pozostałe siostry w dalszym ciągu pracowały w Domu Starców, aż do końca II wojny światowej.

W roku 1950 władze świeckie odebrały Zgromadzeniu budynki i zmieniły działalność poprzez utworzenie Zrzeszenia Katolików „Caritas”.

W 1953r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach przekształciło dotychczasowy Dom Opieki na Zrzeszenie Katolików „Caritas” Zakład Specjalny dla Dorosłych.

Od 7 sierpnia 1971r. nazwa uległa zmianie na Zrzeszenie Katolików „CARITAS” Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Przebywało tam 91 pensjonariuszy tj 71 kobiet i 20 mężczyzn.

W 1973r. w wyniku zmiany nazw wszystkich ulic, przeprowadzonej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pszczynie, znajdujemy się obecnie przy ulicy Warownej 57, zaś inne budynki otrzymały numer 55 i 59 w miejsce dotychczasowych z ul. Matejki 1i 2 oraz Mickiewicza 1.

19 lipca 1990r została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z siedzibą władz generalnych w Mikołowie. W wyniku zmian została zmieniona nazwa na Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek.

1.06.1993r. została zawarta umowa między Wojewodą Katowickim a Zgromadzeniem.

6.02.1996r. umowa zawarta pomiędzy -Wojewodą Katowickim a Zgromadzeniem /dla osób przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego/.

20.09.2000r. umowa zawarta z Powiatem Pszczyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu /dla osób przewlekle i psychicznie chorych/

Obecnie mamy 72 mieszkańców (47 pań i 25 panów).

Siostry wspólnie z osobami świeckimi otaczają troską mieszkańców Domu, starając się im służyć, odczytując ich potrzeby fizyczne i duchowe.