Zasady przyjęcia nowego mieszkańca
 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej; wniosek może zgłosić także inna osoba fizyczna lub prawna np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub OPS; decyzję wydaje kierownik PCPR.
 • zaznajomienie się z mieszkańcami, personelem i specyfiką Domu
 • zapoznanie mieszkańca z Kartą Praw i Obowiązków
Zajęcia mieszkańców / organizacja czasu wolnego
 • rehabilitacja
 • terapia zajęciowa
 • konsultacje z psychologiem
 • spotkania świetlicowe na oddziałach

Zajęcia odbywają się do południa i po południu. Proponujemy aktywizację poprzez: wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, spacery, zabawy, wyjścia kulturalne (np. kino), kontakt z rodziną.
Stałe wydarzenia roku: zabawa karnawałowa, Światowy Dzień Chorego (11.02.), uroczystość św. Józefa (19.03)-patrona Domu, droga krzyżowa, majowe, różaniec, piknik nad jeziorem, spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi Domami, uroczystość św. K. Boromeusza (04.11.), odwiedziny grup szkolnych, oazowych i innych.

Warunki bytowe mieszkańców
 • pokoje mieszkalne 2 i 3
 • jadalnie
 • świetlica
 • kaplica
 • kącik telewizyjny/wielofunkcyjny

Do dyspozycji mieszkańców: kuchenka lub aneks kuchenny, pralnia, szwalnia.
Troska o potrzeby bieżące. W razie potrzeby dowóz do lekarza specjalisty.

Istnieje
 • Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca
 • Rada Mieszkańców
 • Pracownik I kontaktu
 • Skrzynka życzeń i wniosków
 • Swoboda zaspokajania potrzeb religijnych
 • Depozyt finansowy