Niesamowite świadectwo nawrócenia

W czwartek 22 października gościliśmy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa Pana Daniela Dawida Długajczyka z Tychów. Jak sam o sobie opowiadał jest człowiekiem nawróconym. W młodości był małej wiary, którą odzyskał po tym jak się topił w Bałtyku. Uratowała go piękna Kobieta, wyciągnęła go na brzeg i zniknęła. Jest przekonany że była to Maryja. Obecnie uprawia boks tajski i swoją pasją zaraża również dzieci i młodzież ucząc ich tego sportu indywidualnie. Przed każdym treningiem modlą się do Matki Bożej. Jego życie bogate jest w wiele historii, które w konsekwencji doprowadziło go do głębokiej wiary. Decydujący wpływ na jego duchową przemianę miało również uczestnictwo w Tyskich Wieczorach Uwielbienia, Tchnienie Ducha Świętego, podczas którego otrzymał dar języków oraz poznanie zakonnika Pustelnika jego duchowego mentora.

Zobacz więcej

Podziękowania dla „Śląskie pomaga”

Składamy serdeczne podziękowania za otrzymane fundusze z projektu „Śląskie pomaga”. Projekt ten realizowany jest przez Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ma on za zadanie w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania
zarówno pensjonariuszom, jak i ich opiekunom.
Dziękujemy za troskę o zdrowie Mieszkańców i Pracowników Domu
w tak trudnym czasie!

Nabożeństwa różańcowe

 

„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!”

Codziennie Mieszkańcy danego oddziału prowadzą Różaniec, a pozostałe osoby łączą się w modlitwie poprzez radiowęzeł. Poprzez modlitwę zanosimy na ręce Maryi nasze prośby i błagania.

Podziękowanie!

Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Gorąco dziękujemy Panu Damianowi Cieszewskiemu – Wicestaroście Pszczyńskiemu za przywiezione dary w postaci rękawiczek i maseczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, fartuchów, przyłbic i googli, a także termometrów bezdotykowych. Bóg zapłać!

Archiwum

Skip to content