Dziękujemy za 1%

W imieniu naszych Chorych chcemy serdecznie podziękować za dar 1% ofiarowanego na rzecz naszego Domu. W minionym 2016 r. otrzymaliśmy aż 10.061,10 zł. Kwota ta pokryła część kosztów podczas zakupu nowego busa, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, częściowo dofinansowanego również przez PFRON.
Nadszedł nowy okres rozliczeniowy. W związku z tym również w tym roku chcemy prosić o pomoc i podarowanie nam 1%. Mamy w planie niezbędny zakup platformy na schody do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Jak do tej pory każdy wózek muszą ręcznie znosić/wnosić dwie lub trzy osoby z personelu.
Ze swojej strony możemy zapewnić o stałej modlitwie w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Domu. Bóg zapłać!

Skip to content