Dziękujemy za 1%

♥ DZIĘKUJEMY ♥
1 % za rok 2022 – 16 747,96 zł
środki zostaną przeznaczone na potrzeby bieżące Domu
1 stycznia 2023 roku o godz. 7.30
zostanie odprawiona Msza Św. w kaplicy DPS
w podziękowaniu dla wszystkich Darczyńców:
♥ przekazanie 1 %
♥ wpłaty na konto
♥ dary rzeczowe
♥ plony ziemi
Skip to content