„Gość Oczekiwany”

Widzieliśmy już „Jasełka Bożonarodzeniowe”, widzieliśmy już „Misterium Męki Pańskiej”, przyszedł wreszcie czas na „Gościa Oczekiwanego” Zofii Kossak.
25 listopada
wybraliśmy się tłumnie (40 osób) do teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie aby obejrzeć spektakl w reżyserii siostry Jadwigi Wyrozumskiej – elżbietanki…„(…) Utwór ten jest obrazem dramatu, jaki codziennie i na całym świecie, w milionach replik, rozgrywa się między Bogiem i ludźmi. Bóg nieustannie przychodzi do ludzi. Odtrącony powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy przyjmują go w prostocie i bezinteresownej miłości, są przezeń obdarowani hojną opływającą miarą. Natomiast biada tym, którzy pragną widzieć Boga dla spodziewanych korzyści” (Zofia Kossak)
Spektakl był niezwykle wzruszający i zarazem życiowy. Skłonił do refleksji nad naszą życiową postawą względem Boga i drugiego człowieka.

Skip to content