Ireneusz Krosny wystąpi dla Naszego Domu

Zapraszamy na kolejny już Koncert Charytatywny na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Chorych w Pszczynie prowadzony przez Siostry Boromeuszki pod hasłem: „Dzieląc się z Chorymi – pomnażasz dobro”.

Tym razem impreza będzie połączona z galą Dnia Wolontariatu w dniu 01.12.2013r. o godz.17.00 w Pszczyńskim Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 1, którego gościem specjalnym będzie Teatr Jednego Mima – IRENEUSZ KROSNY.

Bileto-cegiełki w cenie 20zł można nabyć u Sióstr w Pszczynie (tel.32/210-45-81)Pomysłodawczynią większego dowartościowania Wolontariuszy w powiecie
i ich bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących jest Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Pszczynie – Pani Marcelina Leki.

Natomiast z inicjatywy P.Burmistrza Dariusza Skrobola i Dyrektora PCK-ulu P. Michała Czernka powstał pomysł połączenia gali wolontariatu z koncertem charytatywnym, którego dochód ma być przeznaczony na remont DPS-u. Dofinansowanie tej imprezy Siostry zawdzięczają P.Pawłowi Sadzy.

Dzięki życzliwości wielu ludzi,Siostry Boromeuszki wraz z Personelem mogą lepiej zadbać o swoich Chorych. Z kolei Siostry – w myśl zasady: „serce za serce”–  dla społeczności pszczyńskiej starają się dostarczyć estetycznych i radosnych przeżyć zapraszając artystów na koncert, a poprzez to jeszcze bardziej docenić obecność i piękną służbę Wolontariuszy w naszym środowisku.

Ireneusz Krosny

 

Skip to content