Katecheza

15 listopada, w kaplicy naszego Domu, ksiądz Andrzej Cioska poprowadził katechezę, której tematem było X Przykazań Bożych. Czasem naprawdę warto odświeżyć swoją wiedzę na, wydawało by się, tak znany i oczywisty temat. Ale oprócz omawiania poważnych tematów, były i chwile luźniejsze, kiedy to ksiądz Andrzej, grając na gitarze, razem z Mieszkańcami śpiewał rozmaite pieśni. Cieszymy się, że katecheza wróciła na stałe do naszego rozkładu zajęć i bardzo dziękujemy księdzu Andrzejowi, że podjął się tej posługi.

Skip to content