Kolędowanie z Rodziną Franciszkańską

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, członkowie Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej z parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie starają się dążyć do doskonałości m.in. przez: budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących np. poprzez kolędowe odwiedziny Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie. Odwiedziny te są czasem ogromnej radości jak i wzruszeń i na długo zapadają Mieszkańcom w pamięć.

Skip to content