Komora hiperbaryczna

Od kilku dni Mieszkańcy i Personel korzystają z komory hiperbarycznej służącej poprawie zdrowia po pandemii. Koora została zakupiona ze środków przekazanych z 1%, ofiarowanych przez darczyńców i środków władnych Domu.

Skip to content