Kulturalne spotkania z Mieszkańcami

W grudniu w Domu Pomocy Społecznej mieliśmy okazję spotkać niezwykłych gości. Początkiem grudnia muzycy p. Stanisław Smołka wraz z synem p. Mateuszem dali koncert na wiolonczelę oraz violę da gamba. Viola  da gamba to instrument dawny o kształcie zbliżonym do dzisiejszej wiolonczeli.Muzycy zagrali utwory francuskiego kompozytora Maraina Marisa – mistrza gry na violi da gamba.

Natomiast końcem grudnia na zajęciach gościliśmy poetkę p. Gabrielę Drząszcz. P. Gabriela pochodzi z Raciborza, ale od 20 lat mieszka w Suszcu. Wydała 3 tomiki poezji a czwarty jest w przygotowaniu. Są to zazwyczaj wiersze o Bogu, miłości, przyrodzie, pięknie świata oraz dla dzieci.  Jest rekordzistką w pisaniu rymowanych haseł reklamowych.

Skip to content