Nabożeństwa różańcowe

 

„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!”

Codziennie Mieszkańcy danego oddziału prowadzą Różaniec, a pozostałe osoby łączą się w modlitwie poprzez radiowęzeł. Poprzez modlitwę zanosimy na ręce Maryi nasze prośby i błagania.

Skip to content