Odwiedziny uczniów SP z Kobielic

12 czerwca gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z Kobielic. Była to grupa Dzieci Maryi z Parafii NMP Królowej Polski prowadzona przez Panią katechetkę Annę Wojciech oraz chór „Przednutka” działający w SP w Kobielicach, którym opiekuje się Pani dyrygentka Barbara Garus. Uczniowie w naszej kaplicy zaprezentowali nam piękny koncert. Dziękujemy z całego serca uczniom i nauczycielom, za trud i zaangażowanie jakiego się podjęliście, by przygotować występ, a także za dar w postaci „słodkości”. Dziękujemy za odwiedziny!

Skip to content