Pielgrzymka do Częstochowy

Wczesnym rankiem 11 października po śniadaniu pojechaliśmy na Pielgrzymkę do Częstochowy. Miała ona charakter dziękczynny, tym razem również pojechaliśmy podziękować Matce Bożej za kolejny odcinek drogi przeciwpożarowej, tak niezbędnej aby nasz Dom mógł funkcjonować i by Mieszkańcy czuli się w nim bezpiecznie. W modlitwie powierzaliśmy tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ją mamy a wszystkie formalności mogły zostać załatwione pozytywnie. Gdy dotarliśmy do Częstochowy udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej gdzie o godzinie 9.30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

Skip to content