Podziękowania dla „Śląskie pomaga”

Składamy serdeczne podziękowania za otrzymane fundusze z projektu „Śląskie pomaga”. Projekt ten realizowany jest przez Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ma on za zadanie w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania
zarówno pensjonariuszom, jak i ich opiekunom.
Dziękujemy za troskę o zdrowie Mieszkańców i Pracowników Domu
w tak trudnym czasie!

Skip to content