Podziękowanie

W środę 14 lipca dyrektor DPS w Pszczynie – s. Lidia wraz z Panią Katarzyną Hetmańską – przedstawicielką Mieszkańców, spotkały się z Burmistrzem Dariuszem Skrobolem, by podziękować (czekoladowym logo) za sfinansowanie ogrodzenia graniczącego z Parkiem Aktywności.
 

Dziękujemy również Pani Burmistrz Barbarze Sopot- Zembok, Panu Sekretarzowi Arturowi Krawczykowi oraz Pani Monice Kalkowskiej za koordynację działań związanych z finalizacją montażu ogrodzenia.

Skip to content