Podziękowanie

Kierujemy podziękowania dla:
❤️ Koła Łowieckiego „Cyranka” za przekazane wsparcie finansowe i wędliny
❤ Ochotniczego Hufca Pracy w Pszczynie za odwiedziny i piękny stroik świąteczny
Dziękujemy za pamięć i podarowane dary z myślą o naszych Mieszkańcach.
Skip to content