Podziękowanie!

Dziękujemy Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu ze Studzionki za przekazane dary serca – ciasto i ciasteczka dla naszych chorych. Wszystkim organizatorom i osobom zaangażowanym, dziękujemy za ofiarność i mobilizację pomimo trwającej epidemii.
Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą”. Niech słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona roku 2021, towarzyszą nam w zbliżającym się Nowym Roku.
Skip to content