Przedświąteczne odwiedziny dzieci i młodzieży

Tradycyjnie już przed Bożym Narodzeniem nasz Dom odwiedzają dzieci i młodzież z przedstawieniami jasełkowymi. Jako pierwsi odwiedzili nas 10 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 z Poręby z jasełkami po śląsku oraz upominkami dla każdego Mieszkańca oraz Pracownika. 15 grudnia odwiedziły nas dzieci z Przedszkola nr 14 w Studzionce z występem jasełkowym. 21 grudnia odwiedzili nas uczniowie LO im. Bolesława Chrobrego a 22 grudnia uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z jasełkami i życzeniami.  Natomiast na 11 grudnia Mieszkańcy zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Zarządy Osiedli Stare Miasto i Śródmieście dla najuboższych Mieszkańców z tych Osiedli. Natomiast 17 grudnia odwiedzili nas podopieczni CWDiR „Przystań”. Podczas tego spotkania – wigilijki Mieszkańcy i dzieci dzieliły się wspomnieniami i tradycjami wigilijnymi i świątecznymi.

Skip to content