Rozliczenie z wykorzystania środków na koncie „zbiórki publicznej” za 2014 r.

Rozliczenie z wykorzystania środków na koncie „zbiórki publicznej – powiat” za rok 2014r. i zamknięcie konta w dniu 09.12.2014r.

Na podstawie decyzji Nr: SO-I.5311.2.2014 Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy
o udzieleniu pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w okresie: od 01.02.2014r. do 31.12.2014r. na koncie Nr 89 8448 0004 0001 5567 2000 0105 zgromadzono środki pieniężne z przeksięgowania środków i likwidacji konta ze zbiórki w 2012/2013r. w kwocie: 34 589zł 57gr oraz z koncertu charytatywnego i dnia otwartego: 16 044zł 15gr, z których łącznie na koncie zbiórki publicznej było: 50 633zł 76gr.
Z konta pobrano kwoty w ratach: 24 840zł i 14 723,76zł na częściową zapłatę faktur za prace remontowe: wykonanie prac remontowo-konserwatorskich na elewacji zachodniej budynku nr 57 oraz schodów w kwocie: 11 070zł
W dniu 09.12.2014r. po wyczerpaniu środków konto „zbiórki publicznej-powiat”
Nr 89 8448 0004 0001 5567 2000 0105 zostało zamknięte.

Skip to content