Święto Dobrych Uczuć

W niedzielę 14 lutego obchodzone były Walentynki, a u nas w Domu dzień ten nazwany został Świętem Dobrych Uczuć. Dlatego też w poniedziałek 15 lutego spotkaliśmy się na świetlicy by odczytać życzenia i wyrazy uznania, które wypisane zostały na specjalnie przygotowanych podczas zajęć kartkach z serduszkiem. Na świetlicy życzenia odczytywali Panowie, zaś Panie włączyły się w audycję będąc na swoich oddziałach. Oczywiście jak zawsze życzenia przeplatane były utworami muzycznymi.

Skip to content