XXI Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2013 r. w  poniedziałek – w uroczystość Matki Bożej z Lourdes – w Kościele katolickim po raz 21. obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Ma on uwrażliwić wiernych na wartość ludzkiego cierpienia i zachęcić do wspierania chorych i tych, którzy im służą.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 11 maja 1992 r. – w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu św. Piotra w Rzymie. Główne obchody pierwszego Światowego Dnia Chorego odbyły się w 1993 r. w Lourdes we Francji, z udziałem papieża Jana Pawła II. Od początku obchodów Światowego Dnia Chorego, czyli od 1993 r., Ojciec Święty wystosowuje z tej okazji specjalne orędzie. Tegoroczne nawiązuje do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37) i nosi tytuł „Idź, i ty czyń podobnie!”. Na początku przesłania Benedykt XVI zapewnia wszystkich chorych, że każdy z nich  „jest szczególnie bliski jego sercu” oraz przypomina im słowa ojców Soboru Watykańskiego II: „Nie jesteście opuszczeni czy niepotrzebni: jesteście powołani przez Chrystusa, wy jesteście Jego przejrzystym obrazem”. 

Dzień ten szczególnie obchodzony jest w naszym Domu. Naszym uroczystościom przewodniczył ks. Miroslaw Pelc – kapelan szpitala w Katowicach – Ochojcu. Najpierw wszystkim Mieszkańcom został udzielony sakrament namaszczenia chorych, następnie uczestniczyli we Mszy Św. odprawionej w intencji Mieszkańców i osób nimi się opiekujących.  Po Mszy Św. każdemu zostało udzielone Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem tzw. Błogosławieństwo z Lourdes.

Po południu natomiast przez radiowęzeł odczytano orędzie papieża Benedykta XVI  na Światowy Dzień Chorego, po którym s. Dyrektor wręczyła każdemu Mieszkańcowi słodki upominek.

Skip to content