XXII Światowy Dzień Chorego

Tegoroczny XXII Światowy Dzień Chorego upłynął pod hasłem: Wiara i miłość: „My także winniśmy oddać życie za braci”(1J3, 16). W orędziu napisanym przez papieża Franciszka specjalnie na ten Dzień zwraca się w szczególny sposób do chorych i do wszystkich, którzy się nimi opiekują i ich leczą. Papież podkreśla, że Kościół dostrzega w chorych szczególna obecność cierpiącego Chrystusa. Wewnątrz ludzkiego cierpienia jest zawsze cierpienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego sens. Dzień ten tradycyjnie obchodzony jest bardzo uroczyście. Naszym uroczystościom przewodniczył, podobnie jak w ubiegłym roku, ks. Mirosław Pelc – kapelan ze szpitala w Katowicach – Ochojcu. Najpierw wszystkim Mieszkańcom udzielony został Sakrament Namaszczenia Chorych – będący umocnieniem w chorobie, później była Msza św. w kaplicy. Po Mszy św. ksiądz udzielił każdemu Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem – Błogosławieństwo Lourdzkie. Ostatnim elementem tego uroczystego dnia były pyszne ptysie oraz słodkie różyczki wręczane przez s. Dyrektor każdemu z Mieszkańców.

Skip to content