Historia

Placówka w Pszczynie należy do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek św.Karola Boromeusza w Mikołowie gdzie znajduje się Dom Generalny z Matką Generalną S.M. Pauliną Łubą na czele (2020r)

Do Pszczyny Siostry przybyły w lutym 1867r. z Trzebnicy. Były nauczycielkami szkoły ludowej oraz pielęgnowały chorych poza domem. Swój czas Siostry całkowicie poświęcały dzieciom, które uczyły podstawowych zasad życia codziennego. Młodzież, szczególnie żeńska uczyła się robót ręcznych i gospodarstwa domowego. Swoją szlachetną postawą dawały wzór pięknego życia chrześcijańskiego.

Aż do roku 1892 opiekowały się sierotami w swoim domu. Sierociniec później został przekształcony na Katolicki Dom Starców i w 1902 roku do zakładu przybyli pierwsi pensjonariusze. Na samym początku posiadał 9 miejsc dla pensjonariuszy. Równocześnie do wybuchu I wojny światowej siostry prowadziły internat dla młodzieży szkół wyższych. Podczas I wojny światowej Siostry zajmowały się pielęgnowaniem chorych żołnierzy.

W 1936 roku konwent Sióstr liczył osiem sióstr. Siostry pielęgnowały starców, udzielały nauki robót ręcznych, prowadziły przedszkole i pielęgnowały chorych poza domem. Prowadziły równocześnie gospodarstwo, z którego dochody przeznaczały na utrzymanie podopiecznych.

Gdy w 1939r. wybuchła II wojna światowa, dwie siostry otrzymały wezwanie do wojska, aby pielęgnować chorych żołnierzy. Pozostałe siostry w dalszym ciągu pracowały w Domu Starców, aż do końca II wojny światowej.
W roku 1950 władze państwowe odebrały Zgromadzeniu budynki i zmieniły działalność domu poprzez utworzenie Zrzeszenia Katolików „Caritas”.

W 1953 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach przekształciło dotychczasowy Dom Opieki na Zrzeszenie Katolików „Caritas” Zakład Specjalny da Dorosłych.
Od 7 sierpnia 1971r nazwa uległa zmianie na Zrzeszenie Katolików „CARITAS” Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Przebywało tam wówczas 91 pensjonariuszy tj. 71 kobiet i 20 mężczyzn.
19 lipca 1990 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z siedzibą władz generalnych w Mikołowie. W wyniku zmian została zmieniona nazwa na Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Pszczynie.
1 czerwca 1993 roku została zawarta umowa między Wojewodą Katowickim a Zgromadzeniem.
6 lutego 1996 roku zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Katowickim a Zgromadzeniem / dla osób przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego.
20 września zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu / dla osób przewlekle i psychicznie chorych.

Obecnie Dom posiada 70 Mieszkańców (45 pań i 25 panów).
Dyrektorem Domu jest s.M. Izabela – Daria Sęk.
Siostry wspólnie z osobami świeckimi otaczają troską mieszkańców Domu, starając się im służyć, odczytując ich potrzeby fizyczne i duchowe.

 

Skip to content