Zasady przyjęcia

Nowy Mieszkaniec zostaje przyjęty na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, który został złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub OPS. Decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej może zostać wydana także przez Sąd Rodzinny i Nieletnich –zgodna z miejscem zamieszkania lub ostatniego pobytu.
 

Po przyjęciu do Domu osoba zostaje zaznajamiana z innymi Mieszkańcami, personelem, specyfikacją Domu oraz Kartą Praw i Obowiązków.

Skip to content