Organizacja

Dom usytuowany jest w centrum miasta w sąsiedztwie Muzeum Zamkowego i Parku Pszczyńskiego w odległości ok. 1 km od PKP i PKS. Położenie Domu stwarza możliwość kontaktu z kulturą, religią, administracją, z branżą handlową.

Zasady funkcjonowania Domu:
 • prowadzony jest przez Siostry Boromeuszki
 • dyrektorem Domu jest s.M. Izabela – Daria Sęk
 • działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Mikołowie a Starostą Powiatu Pszczyńskiego.
 • Dom spełnił ustawowe wymagania w zakresie opieki nad Mieszkańcami i został wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego
 • źródłem dochodów są dotacje Powiatu i opłaty za pobyt Mieszkańca (70% dochodów)
 • wewnętrzna organizacja Domu funkcjonuje w oparciu o Statut Domu oraz Regulamin
 • posiada 70 miejsc (jest koedukacyjny)
 • zapewnia całodobową opiekę
 • świadczy usługi zgodnie z ustalonym standardem, który uwzględnia potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców
 • Dom posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego i został nadany nr KRS 0000237740 dzięki temu można przekazywać nam Swój 1 %.
Zaplecze:
 • obiekt składa się z 3 budynków
 • posiada duży ogród i sad
 • nie ma barier architektonicznych (windy, platforma-podnośnik)
 • własny parking
 • Kaplica
 • radiowęzeł
 • kuchnia ogólna
Personel:
 • dział administracyjny: siostra dyrektor, siostra księgowa, zaopatrzeniowiec, pracownik socjalny, referent administracyjny
 • dział medyczno-rehabilitacyjny: fizjoterapeuta, pielęgniarki, dietetyczka
 • dział opiekuńczo-terapeutyczny: opiekunki, pokojowe, terapeuci zajęciowi, psycholog, pracownik kulturalno-oświatowy
 • dział gospodarczy i obsługi technicznej: kucharki, krawcowa, praczki, konserwatorzy, ogrodniczka
Poza tym…
 • trzy razy w roku nocne czuwanie w Kaplicy ( 17/18 kwietnia, 17/18 sierpnia, 17/18 grudnia)
 • wolontariat
Skip to content