Projekt „Śląskie bez barier”

Wczoraj, 11 października gościliśmy Panią Joannę Bujok oraz Panią Edytę Lala-Koczy ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic.  Spotkaliśmy się w ramach Projektu „Śląskie bez barier”. Panie przedstawiły i omówiły nam cele i zadania projektu. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych wiadomości m.in. to, że osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc poprzez wizytę urzędnika w jej domu np. w przypadku wymiany dowodu osobistego. Dziękujemy Paniom serdecznie za spotkanie i przekazane wiadomości!

Skip to content