Już się zbliżył miesiąc maj….

matka-boska-11157443 Już się zbliżył miesiąc maj, * już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani , Każdy cześć i chwałę daj. Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują. Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej opieki doznaje.

Najpiękniejszy miesiąc  – maj – zawsze poświęcony jest Maryi. W tym czasie Mieszkańcy chętnie gromadzą się codziennie przedpołudniem na nabożeństwach majowych w kaplicy lub w ogródku obok figury Maryi.

Skip to content