p. Barbara Solarska

Dzisiaj w ramach zajęć gościliśmy Panią Barbarę Solarską, historyczkę, poetkę i autorkę wielu publikacji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy naszej Mieszkanki Pani Kasi, która uczestniczyła w wieczorku poetyckim Pani Barbary, które miało miejsce w Cafe u Śmieszka.
Pani Barbarze dziękujemy za spotkanie, podczas którego opowiedziała nam o swojej twórczości poetyckiej, nawiązując do swojego dzieciństwa. Zostaliśmy również zapoznani z wybranymi opowiadaniami i wierszami, które osobiście zaprezentowała. Gratulujemy przyznanego przez Starostę Pszczyńskiego wyróżnienia za całokształt twórczości artystycznej i literackiej, promowania historii i kultury ziemi pszczyńskiej oraz działalności historycznej, biograficznej i dziennikarskiej.
Skip to content