Podziękowanie i prośba o 1%

W imieniu Mieszkańców DPS serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za przekazanie 1% podatku za 2012 r. na rzecz naszego Domu. Zebrano 7068,80 zł, które przeznaczyliśmy na wymalowanie części pomieszczeń Mieszkańców oraz bieżące potrzeby. Dzięki temu nasi chorzy mają estetyczne i kolorowe pokoje.Dlatego ponownie prosimy o podarowanie  Nam 1 % podatku za 2013 r. na rzecz DPS dla Chorych w Pszczynie. Nasz KRS 0000410940
„Dobro zmierza zawsze do dzielenia się” (E. V. – papież Franciszek).                                                              wdzięczna s. Lidia z Mieszkańcami

Skip to content