Różaniec

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!  Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest …zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!  Dlatego każdego dnia Mieszkańcy gromadzili się w kaplicy na nabożeństwie różańcowym. Często też odwiedzali nasz goście, aby wspólnie się modlić. 16 października modliliśmy się z przedstawicielami Rodziny Franciszkańskiej. Dwa dni później wspólnie modliliśmy się z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy z Pszczyny,  natomiast kilka dni później spotkaliśmy się na nabożeństwie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy z Grzawy.  24 października wybraliśmy się do kaplicy nowo budowanego kościoła pw. bł. Jana Pawła II na Poligonie, aby tam odmówić różaniec. 25 października Mieszkańcy zostali zaproszeni na nabożeństwo różańcowe do Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie. Ostatnie dwa nabożeństwa różańcowe Mieszkańcy ofiarowywali w intencji swoich bliskich zmarłych o łaski życia wiecznego. Czas poświęcony na różaniec był na pewno najlepiej wykorzystanym czasem jaki Pan Bóg nam ofiaruje każdego dnia.


 

Skip to content